გაზეთი აჭარაში ჩვენი კლინიკის შესახებ სტატია დაიბეჭდა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაზეთი აჭარას 26 მარტის ნომერში ჩვენი კლინიკის შესახებ სტატია დაიბეჭდა.